Loading...
 

Cookies

Railfuture use of cookies / Defnydd o cookies gan Railfuture

Railfuture has not specifically made use of cookies on this web-site. The tiki-wiki software may include cookies but Railfuture does not currently make use of any information stored within them.

Nid yw Railfuture wedi defnyddio cookies yn benodol ar y wefan hon. Fe all y feddalwedd tiki-wiki cynnwys cookies ond nid yw Railfuture Cymru ar hyn o bryd yn defnyddio unrhyw wybodaeth sy ynddyn nhw.

How can I control cookies? / Sut alla i rheoli cookies?

Web browser cookies / Cookies yn y porwr wefan


If you don’t want to have cookies stored on your computer/mobile device, you can modify your browser so that it notifies you when cookies are sent to it or you can refuse cookies altogether. You can also delete cookies that have already been set.

If you wish to restrict or block web browser cookies which are set on your device then you can do this through your browser settings; the Help function within your browser should tell you how. Alternatively, you may wish to visit www.aboutcookies.org, which contains comprehensive information on how to do this on a wide variety of desktop browsers.

Os dydych chi ddim eisiau cadw cookies yn eich cyfrifiadur/teclyn symudol, fe allwch chi newid eich porwr er mwyn iddo rhoi gwybodaeth i chi wrth i cookies yn cael eu anfon iddo neu allwch chi wrthod derbyn cookies yn gyfangwbl. Mae`n bosib hefyd dileu cookies sy wedi cael eu anfon yn flaenorol.

Os ydych chi eisiau cyfyngu neu blocio cookies ac osodwyd ar eich teclyn fe allwch chi wneud hyn trwy eich gosodiadau porwr; dylai`r defnydd o`r arwydd Help yn eich porwr yn esbonio sut i`w taclo nhw. Ar y llaw arall, allwch chi ymweld â www.aboutcookies.org, sy`n gallu eich rhoi i chi gwybodaeth gynhwysfawr ar sut i`w wneud hyn ar amrywiaeth eang o borwyr.Rail User Express Rail Action